fbpx Sylwia Rydz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Sylwia Rydz

Sylwia Rydz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 listopada 2005 roku

Sylwia Rydz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osobowościowe uwarunkowania przekształceń statusów tożsamości osobowej u młodzieży”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Rostowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Barbara Harwas-Napierała, prof. UAM, prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Dyplom nr 2604.


Gdańsk, 13 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: