fbpx Rafał Ożarowski | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Rafał Ożarowski

Rafał Ożarowski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 maja 2005 roku

Rafał Ożarowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola ideologii w kształtowaniu stosunków miedzynarodowych na  Bliskim Wschodzie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Malinowski

Recenzenci: dr hab. Waldemar Dziak, prof. UG, prof. dr hab. Stanisław Parzymies

Dyplom nr 2525.


Gdańsk, 19 maja 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: