fbpx Robert Opora | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Robert Opora

Robert Opora

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 marca 2005 roku

Robert Opora

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psychospołeczne determinanty postaw sędziów i kuratorów sądowych wobec nieletnich sprawców czynów karalnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Henryk Machel, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki, dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG

Dyplom nr 2501.


Gdańsk, 21 marca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: