fbpx Anna Odrowąż-Coates | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Anna Odrowąż-Coates

Anna Odrowąż-Coates

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 stycznia 2005 roku

Anna Odrowąż-Coates

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sytuacja kobiet aktywnych zawodowo w Polsce i we Włoszech”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mieczysław Gulda, prof. WSTiH w Gdańsku

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Wiesław Theiss

Dyplom nr 2487.


Gdańsk, 15 lutego 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: