fbpx Wojciech Tomasz Modzelewski | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Wojciech Tomasz Modzelewski

Wojciech Tomasz Modzelewski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 czerwca 2005 roku

Wojciech Tomasz Modzelewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityczne uwarunkowania współpracy na  pograniczu polsko - rosyjskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Arkadiusz Żukowski, prof. UWM

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Malinowski, prof. dr hab. Czesław Mojsiewicz

Dyplom nr 2535.


Gdańsk, 14 czerwca 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: