fbpx Longina Strumska-Cylwik | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Longina Strumska-Cylwik

Longina Strumska-Cylwik

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 lutego 2004 roku

Longina Strumska-Cylwik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Problem otwartości w kształceniu pedagogów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Żebrowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Kawula, dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG

Dyplom nr 2366.


Gdańsk, 02 marca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: