fbpx Irena Sorokosz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Irena Sorokosz

Irena Sorokosz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2004 roku

Irena Sorokosz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osobowościowe uwarunkowania wyboru strategii radzenia sobie ze  stresem u młodzieży ze  specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, prof. dr hab. Barbara Kaja

Dyplom nr 2467.


Gdańsk, 20 grudnia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: