fbpx Beata Słobodzian | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Beata Słobodzian

Beata Słobodzian

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 stycznia 2004 roku

Beata Słobodzian

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Warunki funkcjonowania systemu samorządu terytorialnego w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Gwiazda

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Wykrętowicz, prof. dr hab. Andrzej Chodubski

Dyplom nr 2351.


Gdańsk, 22 stycznia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: