fbpx Michał Pietrucin | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Michał Pietrucin

Michał Pietrucin

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 stycznia 2004 roku

Michał Pietrucin

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka prywatyzacji polskich banków ze  szczególnym uwzględnieniem banków spółdzielczych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Gwiazda

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Zdzisław Walenty Puślecki

Dyplom nr 2352.


Gdańsk, 16 lutego 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: