fbpx Aleksandra Nowakowska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Aleksandra Nowakowska

Aleksandra Nowakowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2004 roku

Aleksandra Nowakowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psychologiczna charakterystyka małżeństw marynarskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mieczysław Plopa, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Barbara Harwas-Napierała, prof. UAM, dr hab. Teresa Rostowska, prof. UG

Dyplom nr 2468.


Gdańsk, 20 grudnia 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: