fbpx Paweł Malendowicz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Paweł Malendowicz

Paweł Malendowicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 października 2004 roku

Paweł Malendowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Anarchizm w Polsce wobec współczesnych wyzwań politycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jacek Knopek, $1. $2B w Bydgoszczy

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Bäcker, dr hab. Ewa Polak, prof. UG

Dyplom nr 2446.


Gdańsk, 20 października 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: