fbpx Irena Leszczyńska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Irena Leszczyńska

Irena Leszczyńska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 stycznia 2004 roku

Irena Leszczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Cechy osobowości a stres psychospołeczny u lekarzy w okresie transformacji systemu ochrony zdrowia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mieczysław Plopa, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, prof. dr hab. Stanisław Mika

Dyplom nr 2364.


Gdańsk, 17 lutego 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: