fbpx Urszula Komosa | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Urszula Komosa

Urszula Komosa

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 września 2004 roku

Urszula Komosa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Myśl społeczna kardynała Stefana Wyszyńskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Władysław Pałubicki

Recenzenci: dr hab. Ludwik Kostro, prof. UG, prof. dr hab. Waldemar Nowak

Dyplom nr 2432.


Gdańsk, 17 września 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: