fbpx Barbara Kijewska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Barbara Kijewska

Barbara Kijewska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 maja 2004 roku

Barbara Kijewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Współczesna kobieta jako odbiorca programów telewizyjnych: polityczna realność rodzajowa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, prof. dr hab. Wiktor Pepliński

Dyplom nr 2391.


Gdańsk, 04 czerwca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: