fbpx Alicja Jurgiel | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Alicja Jurgiel

Alicja Jurgiel

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2004 roku

Alicja Jurgiel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Współczesne orientacje obywatelskie nauczycieli edukacji dorosłych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mieczysław Malewski

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Rutkowiak, prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski

Dyplom nr 2413.


Gdańsk, 23 czerwca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: