fbpx Dorota Izabela Bronk | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Dorota Izabela Bronk

Dorota Izabela Bronk

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2004 roku

Dorota Izabela Bronk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Skuteczność Metody Dobrego Startu we  wczesnej edukacji. Badania nad uczeniem się czytania i pisania w klasie „0””

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Kaja, dr hab. Dorota Klus-Stańska, prof. UG

Dyplom nr 2412.


Gdańsk, 23 czerwca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: