fbpx Marcin Bąkiewicz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Marcin Bąkiewicz

Marcin Bąkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 października 2004 roku

Marcin Bąkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„System wyborczy do  samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Chmaj, prof. UMK

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Jacek Sobczak

Dyplom nr 2445.


Gdańsk, 20 października 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: