fbpx Małgorzata Augustyniak | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Małgorzata Augustyniak

Małgorzata Augustyniak

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2004 roku

Małgorzata Augustyniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Filozofia państwa kooperatywnego Edwarda Abramowskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Leszek Dubel

Dyplom nr 2414.


Gdańsk, 08 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: