fbpx Haithem Abu-Rub | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Haithem Abu-Rub

Haithem Abu-Rub

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2004 roku

Haithem Abu-Rub

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Społeczny i polityczny status kobiety w islamie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Władysław Pałubicki

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Marian Filipiak

Dyplom nr 2415.


Gdańsk, 08 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: