fbpx Tomasz Tobis | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Tomasz Tobis

Tomasz Tobis

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 września 2003 roku

Tomasz Tobis

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Społeczno-kulturowa tożsamość Sopotu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Brunon Synak

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Kazimiera Wódz

Dyplom nr 2304.


Gdańsk, 24 listopada 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: