fbpx Joanna Kobylińska-Szkatuła | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Joanna Kobylińska-Szkatuła

Joanna Kobylińska-Szkatuła

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2003 roku

Joanna Kobylińska-Szkatuła

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rodzinne uwarunkowania zachowań przestępczych dzieci i młodzieży na przykładzie badań przeprowadzanych w północno-wschodniej części Polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Żebrowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Henryk Machel, prof. UG, prof. dr hab. Bronisław Urban

Gdańsk, 29 listopada 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: