fbpx Krzysztof Sidorkiewicz | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Krzysztof Sidorkiewicz

Krzysztof Sidorkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 maja 2003 roku

Krzysztof Sidorkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sytuacja społeczno-polityczna Polaków w Republice Litewskiej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Gomółka, prof. PWSZ w Elblągu

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Marceli Kosman

Dyplom nr 2247.


Gdańsk, 06 czerwca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: