fbpx Arleta Poręba-Konopczyńska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Arleta Poręba-Konopczyńska

Arleta Poręba-Konopczyńska

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2003 roku

Arleta Poręba-Konopczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie dydaktyczne zespołowych testów z wyposażeniem”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bolesław Niemierko

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Kruszewski, prof. dr hab. Joanna Rutkowiak

Dyplom nr 2331.


Gdańsk, 15 grudnia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: