fbpx Renata Podgórzańska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Renata Podgórzańska

Renata Podgórzańska

Uchwałą Rady Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 maja 2003 roku

Renata Podgórzańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka zagraniczna Polski w pracach Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w latach 1989-2001”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marian Grzęda, prof. US

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Gwiazda, prof. dr hab. Kazimierz Robakowski

Dyplom nr 2248.


Gdańsk, 06 czerwca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: