fbpx Arkadiusz Łukasz Modrzejewski | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Arkadiusz Łukasz Modrzejewski

Arkadiusz Łukasz Modrzejewski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2003 roku

Arkadiusz Łukasz Modrzejewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tożsamość społeczno-polityczna Kościerzyny w warunkach współczesnej transformacji systemowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Chodubski

Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Ciesielski, prof. dr hab. Tadeusz Godlewski

Dyplom nr 2281.


Gdańsk, 09 września 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: