fbpx Monika Izabela Mazurek | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Monika Izabela Mazurek

Monika Izabela Mazurek

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 stycznia 2003 roku

Monika Izabela Mazurek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Polityczne poglądy Polaków: lewicowość - prawicowość i pragmatyzm - fundamentalizm

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Recenzenci: dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, doc. dr hab. Urszula Jakubowska

Dyplom nr 2212.


Gdańsk, 31 marca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: