fbpx Ryszard Makarowski | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Ryszard Makarowski

Ryszard Makarowski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 października 2003 roku

Ryszard Makarowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osobowościowe predykatory funkcjonowania uczniów pilotów w sytuacji trudnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mieczysław Plopa, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Biela, dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG

Dyplom nr 2361.


Gdańsk, 16 lutego 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: