fbpx Agnieszka Konopelko | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Agnieszka Konopelko

Agnieszka Konopelko

Uchwałą Rady Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 maja 2003 roku

Agnieszka Konopelko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stanisław Naruszewicz, prof. PB

Recenzenci: prof. dr hab. Karol Janowski, dr hab. Miron Kłusak, prof. UG

Dyplom nr 2250.


Gdańsk, 06 czerwca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: