fbpx Jacek Jakubowski | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Jacek Jakubowski

Jacek Jakubowski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 lutego 2003 roku

Jacek Jakubowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie się i przemianyzbiorowości polonijnej w Estonii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Bolesław Garbacik, prof. PG

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, ks. prof. dr hab. Edward Walewander

Dyplom nr 2226.


Gdańsk, 10 marca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: