fbpx Celestyna Grzywniak | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Celestyna Grzywniak

Celestyna Grzywniak

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 2003 roku

Celestyna Grzywniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania nad wpływem ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej G. i P. Dennisonów na  rozwój funkcji wzrokowo-przestrzennych u dzieci w wieku przedszkolnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Janina Wyczesany, prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, prof. dr hab. Janusz Trempała

Dyplom nr 2251.


Gdańsk, 10 czerwca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: