fbpx Renata Gabryszak | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Renata Gabryszak

Renata Gabryszak

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 lutego 2003 roku

Renata Gabryszak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka rządu III Rzeczypospolitej Polskiej wobec osób niepełnosprawnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Gwiazda

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Zdzisław Puślecki

Dyplom nr 2225.


Gdańsk, 10 marca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: