fbpx Marek Krzysztof Ejsmont | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Marek Krzysztof Ejsmont

Marek Krzysztof Ejsmont

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2003 roku

Marek Krzysztof Ejsmont

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Problematyka wartości i stylów życia w czasopismach młodzieżowych i ich percepcja przez uczniów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Żebrowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Rulka, prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Dyplom nr 2262.


Gdańsk, 04 lipca 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: