fbpx Maria Truszkowska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Maria Truszkowska

Maria Truszkowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 grudnia 2002 roku

Maria Truszkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uczestnictwo ojca w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka we  współczesnej rodzinie miejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Kawula

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej M. de Tchorzewski, dr hab. Jan Żebrowski, prof. UG

Dyplom nr 2198.


Gdańsk, 09 stycznia 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: