fbpx Dorota Szczygieł | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Dorota Szczygieł

Dorota Szczygieł

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2002 roku

Dorota Szczygieł

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Złożoność reprezentacji emocji różnice między płciami”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Alina Kolańczyk, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Maruszewski, dr hab. Ewa Trzebińska, prof. SWPS w Warszawie

Dyplom nr 2363.


Gdańsk, 17 lutego 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: