fbpx Joanna Rosłon-Żmuda | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Joanna Rosłon-Żmuda

Joanna Rosłon-Żmuda

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 września 2002 roku

Joanna Rosłon-Żmuda

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka Polski wobec zagranicznych inwestorów w latach 1990-tych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych stref ekonomicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Gwiazda

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Zdzisław Puślecki

Dyplom nr 2175.


Gdańsk, 26 września 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: