fbpx Leszek Pawelski | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Leszek Pawelski

Leszek Pawelski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2002 roku

Leszek Pawelski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozwój szkolnictwa w Szczecinku w latach 1945-1995”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Mokrzecki

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Jałmużna, dr hab. Romuald Grzybowski, prof. UG

Dyplom nr 2206.


Gdańsk, 24 stycznia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: