fbpx Alicja Helena Komorowska-Zielony | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Alicja Helena Komorowska-Zielony

Alicja Helena Komorowska-Zielony

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 grudnia 2002 roku

Alicja Helena Komorowska-Zielony

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Twórczość jako element procesu kształcenia w klasach I-III szkoły podstawowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej M. de Tchorzewski

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Maria Kaja, prof. dr hab. Joanna Rutkowiak

Dyplom nr 2199.


Gdańsk, 09 stycznia 2003 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: