fbpx Jarosław Mirosław Gabig | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Jarosław Mirosław Gabig

Jarosław Mirosław Gabig

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 września 2002 roku

Jarosław Mirosław Gabig

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola Francji we współczesnych przemianach politycznych Europy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Chodubski

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Malinowski, prof. dr hab. Czesław Mojsiewicz

Dyplom nr 2174.


Gdańsk, 26 września 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: