fbpx Elżbieta Chromiec | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Elżbieta Chromiec

Elżbieta Chromiec

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 grudnia 2002 roku

Elżbieta Chromiec

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Problem międzykulturowości w kształceniu obcojęzycznym dziecka w wieku wczesnoszkolnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wanda Hajnicz, prof. UWM

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Dyplom nr 2197.


Gdańsk, 09 stycznia 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 10 października 2019 roku, 12:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: