fbpx Bartosz Hojnacki | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Bartosz Hojnacki

Bartosz Hojnacki

Uchwałą Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 grudnia 2022 roku

magister psychologii

Bartosz Hojnacki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osobowościowe i organizacyjne predyktory zachowań kontrproduktywnych i efektywności menedżerów

„Personality and organizational traits as predictors of manager's counterproductive work behaviors and efficiency

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Psychologia

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Promotor pomocniczy: dr Zdzisław Nieckarz
Recenzenci: dr hab. Romuald Derbis, dr hab. Łukasz Baka, prof. dr hab. Augustyn Bańka, prof dr hab. Adam Biela

Dyplom nr 4847.


Gdańsk, 20 grudnia 2022 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf109.89 KB
Data publikacji: środa, 30 listopada 2022 roku, 13:16
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 22 grudnia 2022 roku, 12:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Tobis