fbpx Agnieszka Ewa Felińska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Agnieszka Ewa Felińska

Agnieszka Ewa Felińska

Uchwałą Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 listopada 2022 roku

magister psychologii

Agnieszka Ewa Felińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Biopsychospołeczne uwarunkowania patologicznego korzystania z gier wideo i Intrenetu przez dzieci w wieku od 8 do 12 lat

Biopsychosocial determinants of pathological use of video games and the Internet by children aged 8 to 12

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Psychologia

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Iwona Grzegorzewska

Recenzenci: prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Dyplom nr 4833.


Gdańsk, 29 listopada 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf142.43 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf137.41 KB
Data publikacji: środa, 30 listopada 2022 roku, 10:43
Ostatnia modyfikacja: środa, 30 listopada 2022 roku, 11:54
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Tobis