fbpx Magdalena Wyszomirska-Góra | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Magdalena Wyszomirska-Góra

Magdalena Wyszomirska-Góra

Uchwałą Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 października 2022 roku

magister psychologii

Magdalena Wyszomirska-Góra

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola metapoznawczego Ja w poszukiwaniu i przetwarzaniu informacji społecznych”

„The role of the metacognitive self in the search and processing of social information”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Psychologia

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Hanna Brycz

Recenzenci: dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, dr hab. Mieczysław Ciosek

Dyplom nr 4822.


Gdańsk, 14 listopada 2022 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon doktorat_mwg.pdf1.46 MB
Data publikacji: wtorek, 15 listopada 2022 roku, 12:41
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 17 listopada 2022 roku, 14:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Tomasz Tobis