fbpx Przemysław Szczygieł | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Przemysław Szczygieł

Przemysław Szczygieł

Uchwałą Rady Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 marca 2021 roku

magister pedagogiki

Przemysław Szczygieł

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uczący potencjał buntu jako kwestia andragogiczna. Od analizy biografii do opisu zjawiska”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Pedagogika

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Piotr Zamojski
Recenzenci: dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ, dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK

Dyplom nr 4642.


Gdańsk, 24 marca 2021 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie190.53 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 13.56 MB
PDF icon recenzja 22.3 MB
Data publikacji: piątek, 26 lutego 2021 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 13 kwietnia 2021 roku, 8:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Anna Wlazło