fbpx Anna Sołtys | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Anna Sołtys

Anna Sołtys

Uchwałą Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 grudnia 2020 roku

Anna Sołtys

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasoby osobiste a obciążenie psychiczne i społeczne opiekunów osób z chorobą Alzheimera”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Psychologia

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mariola Bidzan

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Ossowski, dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL

Dyplom nr 4616.


Gdańsk, 28 grudnia 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie397.34 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.73 MB
PDF icon Recenzja 2136.38 KB
Data publikacji: piątek, 8 stycznia 2021 roku, 12:32
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 11 stycznia 2021 roku, 10:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz