fbpx Janina Krystyna Pawłowska | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Janina Krystyna Pawłowska

Janina Krystyna Pawłowska

Uchwałą Rady Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2020 roku

magister Psychologii

Janina Krystyna Pawłowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Orientacja religijna i poczucie sensu życia krótko- i długoterminowych więźniów recydywistów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Psychologia

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mieczysław Ciosek

Promotor pomocniczy: dr Andrzej Piotrowski
Recenzenci: dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK, dr hab. Magdalena Błażek, prof. GUMed

Dyplom nr 4617.


Gdańsk, 28 grudnia 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie73.11 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 19.1 MB
PDF icon Recenzja 23.26 MB
Data publikacji: czwartek, 7 stycznia 2021 roku, 11:41
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 11 stycznia 2021 roku, 10:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz