fbpx Organizacja roku akademickiego 2016/2017 | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Autor: 
Jarosław Jurkowski
 
Na podstawie § 41 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik do uchwały nr 49/15 Senatu UG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego) w zw. z § 7 ust. 2  Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (załącznik do uchwały nr 20/15 Senatu UG z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2016/2017:

SEMESTR ZIMOWY (01.10.2016 – 05.02.2017)

03.10.2016

uczelniana inauguracja roku akademickiego

01.10.2016 – 29.01.2017

zajęcia dydaktyczne 

22.12.2016 – 02.01.2017

wakacje zimowe (przerwa świąteczna)

30.01.2017 – 05.02.2017

Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

06.02.2017 – 12.02.2017

Przerwa międzysemestralna

SEMESTR LETNI (13.02.2017 – 25.06.2017)

13.02.2017 – 11.06.2017

zajęcia dydaktyczne 1/ 

20.03.2017

Święto Uniwersytetu Gdańskiego - Dzień Rektorski

13.04.2017 – 18.04.2017

wakacje wiosenne (przerwa świąteczna)

02.05.2017

Dzień Rektorski

12.06.2017 – 25.06.2017

sesja egzaminacyjna z wyłączaniem zajęć

26.06.2017 – 30.09.2017

wakacje letnie 2/

1/ 13.02.2017 - 26.02.2017 - zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć semestru letniego

2/ 04.09.2017 - 17.09.2017 - letnia sesja poprawkowa

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 lutego 2017 roku, 9:50