fbpx Uchwały Rady Wydziału: 2022.06 | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Uchwały Rady Wydziału: 2022.06

Uchwały Rady Wydziału: 2022.06

Uchwała nr 01/06/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania nagród Rektora UG dla nauczycieli akademickich

Uchwała nr 02/06/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie odwołania kierownika szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej

Uchwała nr 03/06/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania kierownika szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej

Uchwała nr 04/06/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych kryteriów osiągnięć dydaktycznych pracownika zatrudnionego na stanowisku badawczo-dydaktycznym ubiegającego się o przeniesienie lub awans na stanowisko dydaktyczne

Uchwała nr 05/06/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku dyplomacja pierwszego stopnia, studia stacjonarne od cyklu 2022/2023

Uchwała nr 06/06/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia, studia stacjonarne dla cyklu 2020/2021

Uchwała nr 07/06/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia, studia stacjonarne od cyklu 2022/2023

Uchwała nr 08/06/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie odwołania dr hab. Pawła Wiśniewskiego, prof. UG z pełnienia funkcji Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Uchwała nr 09/06/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie obwołania dra Marcina Połoma do pełnienia obowiązków Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Uchwała nr 10/06/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 września 2022 roku, 15:00