fbpx Uchwały Rady Wydziału: 2022.03 | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Uchwały Rady Wydziału: 2022.03

Uchwały Rady Wydziału: 2022.03

Uchwała nr 01/03/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku Pedagogika Specjalna, studia pięcioletnie magisterskie, studia stacjonarne od cyklu 2022/2023

Uchwała nr 02/03/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

Uchwała nr 03/03/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia projektu programu studiów podyplomowych: Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

Uchwała nr 04/03/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmiany w programie studiów podyplomowych: Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju

Uchwała nr 05/03/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmiany w programie studiów podyplomowych: Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z rozwojowymi zaburzeniami uczenia się

Uchwała nr 06/03/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmiany w programie studiów podyplomowych: Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Uchwała nr 07/03/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb pracy Rady Wydziału Nauk Społecznych

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 maja 2022 roku, 10:47