fbpx Uchwały Rady Wydziału: 2022.02 | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Uchwały Rady Wydziału: 2022.02

Uchwały Rady Wydziału: 2022.02

Uchwała nr 2/02/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o nagrodę Ministra właściwego do spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki w kategorii: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej 

Uchwała nr 3/02/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie poparcia wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii: za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego 

Uchwała nr 4/02/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie poparcia wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii: za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej 

Uchwała nr 5/02/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wniosku o wybór kandydata do Nagrody Naukowej Rektora UG im. Profesora Karola Taylora w 2022 roku 

Uchwała nr 6/02/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia studiów inżynierskich na kierunku Gospodarka przestrzenna o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023 

Uchwała nr 7/02/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie projektu programu studiów inżynierskich na kierunku Gospodarka przestrzenna o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023 

Uchwała nr 8/02/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Resocjalizacja i Socjoterapia według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

Uchwała nr 9/02/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie projektu programu studiów podyplomowych Resocjalizacja i Socjoterapia według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

Uchwała nr 10/02/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 lutego 2022 r.w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny 

Uchwała nr 11/02/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie projektu programu studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny 

Uchwała nr 12/02/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia pięcioletnie magisterskie, studia niestacjonarne dla cyklu 2020/2021 

Uchwała nr 13/02/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia pięcioletnie magisterskie, studia stacjonarne dla cyklu 2020/2021 

Uchwała nr 14/02/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia pięcioletnie magisterskie, studia niestacjonarne dla cyklu 2021/2022 

Uchwała nr 15/02/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia pięcioletnie magisterskie, studia stacjonarne dla cyklu 2021/2022 

Uchwała nr 16/02/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w planie i programie studiów na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia pięcioletnie magisterskie, studia stacjonarne dla cyklu 2022/2023 

Uchwała nr 17/02/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2023/2024  

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 kwietnia 2022 roku, 13:39