fbpx Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Psychologii | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Psychologii

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Psychologii

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Psychologii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

ZałącznikWielkość
PDF icon Więcej informacji206.81 KB